“Pandemiya dövründə mehmanxana biznesi ciddi sınaqlara məruz qaldı” - Dövlət Turizm Agentliyi

“Pandemiya dövründə mehmanxana biznesi ciddi sınaqlara məruz qaldı” - Dövlət Turizm Agentliyi

"Hazırda Azərbaycanda hotelçilik sahəsində, xüsusilə də xidmət sferasında müəyyən çatışmazlıqlar var".

Bunu Dövlət Turizm Agentliyinin (DTA) sədri Fuad Nağıyev bildirib.

Bununla belə, onun sözlərinə görə, hotellərdə xidmətin səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətində kifayət qədər irəliləyiş və inkişaf da müşahidə olunur: "Ulduz dərəcələrinin hotellərin real olaraq təklif etdikləri xidmətlərə uyğunlaşdırılması məqsədi ilə müəyyən təşəbbüslər həyata keçirmişik", - deyə o, qeyd edib.

“Məlumdur ki, dövlət səviyyəsi¬də hotelçiliyin inkişafına xüsusi diqqət ayrılır. Məhz ölkədə aparılan məqsəd¬yönlü siyasət nəticəsində yeni hotellərin açılması stimullaşdırılır, mühüm sosialiqtisadi infrastruktur layihələrinin icrası uğurla davam etdirilir. Ancaq turizmin inkişafını yalnız infrastrukturlarla bağlamaq olmaz. Turizm kompleks bir sahə olduğundan, bu sahənin inkişafı üçün də kompleks yanaşma mütləqdir. Başqa sözlə, infrast¬rukturla təklif edilən xidmətlər üst-üs¬tə düşməlidir. Xidmət səviyyəsinin keyfiyyəti hotellərin ulduz dərəcələri ilə birbaşa əlaqəlidir. Pandemiya dövründə hotelçilik də ağır bir sınaqdan keçdi", - deyə F.Nağıyev əlavə edib.

Onun sözlərinə görə, burada hotelçilik sahəsində fəaliyyət göstərən ictimai birlik və assosiasiyaların da xidmətləri böyükdür: "Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi Azərbaycan Turizm Bürosuna uyğunluğun qiymətləndirilməsi üzrə akkreditasiya atestatı verdikdən sonra Büro Azərbaycan Hotel Assosiasiyası ilə birlikdə Milli Ulduz Təsnifatını işləyib hazırladı. Beləliklə, beynəlxalq standartlar və meyarlar əsas götürülərək, eləcə də yerli şərait nəzərə alınaraq hazırlanan milli ulduz sistemi əsasında hotellərin ilkin qiymətləndirilməsi aparıldı. Artıq ölkədə fəaliyyətdə olan 17 hotel bu sistemə uyğun qiymətləndirilərək ulduz dərəcəsini əldə edib. Bu prosesdə əsas məqam şəffaflığın təmin edilməsi idi.

Ulduzlaşma prosesinin uzun çəkməsinin əsas səbəblərindən biri də bununla bağlı idi. Məqsəd ölkənin turizm imicinin qorunması olduğu üçün bu sahədə dürüst yanaşma mütləqdir. Təəssüfə qeyd etməliyəm ki, ilkin qiymətləndirmələrə əsasən bir sıra hotellər hazırda malik olduqları şərait və təklif etdikləri xidmətlərin sayı və keyfiyyətinə görə iddia etdikləri ulduz dərəcəsini ala bilmədilər. Bunu nəzərə alaraq, Dövlət Turizm Agentliyi Azərbaycan Turizm Bürosu və Azərbaycan Hotel Assosiasiyasının iştirakı ilə hotellərə konsultativ dəstəyin göstərilməsini təmin edəcək”.